Wie is er nog trouw aan Wilders?

Aangepast

Bijna een week na de omstreden Marokkanen-uitspraken van Geert Wilders hebben acht PVV-politici de partij de rug toegekeerd. Het gaat om leden van Provinciale Staten, het Europees Parlement, de Tweede Kamer en de gemeenteraad.

De meeste ex-PVV'ers behouden hun zetel en gaan onder eigen naam verder. Een enkeling stapt zelf op en stelt de zetel ter beschikking van de PVV. Een overzicht van alle PVV-politici en hun standpunt over de Marokkanen-uitspraken vindt u hier.

Nog niet duidelijk

De fracties van de PVV in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland hebben nog geen gezamenlijk standpunt ingenomen over de Marokkanen-uitspraken van Geert Wilders. Van enkele individuele leden van de fracties is al wel bekend dat ze Wilders steunen of juist opstappen.

De fractie in Noord-Holland vergadert vanavond. Daarna volgt waarschijnlijk een verklaring. De leden van de Provinciale Staten in Utrecht en Flevoland bepalen waarschijnlijk morgen een standpunt.

Steun

De grote meerderheid van alle PVV-politici staat achter de uitspraken van Wilders. Enkele politici distantiƫren zich wel van de omstreden uitspraak van Wilders, maar blijven de PVV trouw.

Volgens Wilders gaat de Tweede Kamerfractie "eendrachtig" verder, maar hij is nog wel apart in gesprek met Kamerlid Helder. Fractievoorzitter De Graaff van de PVV in de Eerste Kamer zei eerder vandaag dat zijn hele fractie achter partijleider Wilders staat.

STER Reclame