Twee van de drie Statenleden van de PVV in Friesland verlaten de partij. Een van hen is fractievoorzitter Otto van der Galiën, de ander is Pieter Buisman. De derde PVV'er in de Friese Staten blijft vooralsnog zitten.

De twee vertrekken uit onvrede over het optreden van partijleider Wilders, woensdagavond na de gemeenteraadsverkiezingen. Hij liet toen zijn aanhang scanderen dat er minder Marokkanen in Nederland moeten zijn.

Maat vol

Van der Galiën en Buisman zeggen in een toelichting dat Geert Wilders zijn contact met de realiteit is kwijtgeraakt. Voor de twee Friese Statenleden was "de maat vol" na de gebeurtenissen afgelopen woensdag. Bij hun besluit hebben ook andere incidenten een rol gespeeld, zoals de opschudding over de kopvoddentaks.

Van der Galiën en Buisman benadrukken dat ze vierkant achter het PVV-programma staan. Maar ze zeggen niet mee te willen gaan in het beeld dat nu is ontstaan dat de Marokkanen in Nederland weg moeten. Volgens hen had Wilders kunnen weten wat hij met zijn actie op de verkiezingsavond zou oproepen.

De twee hebben hun besluit meegedeeld aan het Kamerlid Beertema, ze hebben er niet met Wilders zelf over gesproken.

Flevoland

Ook Statenlid Gerben Laagland van de PVV in Flevoland breekt definitief met de fractie. Hij kan zich niet vinden in het "ongenuanceerde Marokkanenstandpunt" van Wilders, schrijft hij op Twitter.

"Het is aan Wilders om te bepalen hoe de partij verder moet", schrijft Laagland. "Het is aan mij om te bepalen hoe ik verder moet EN IK STAP ER UIT." Laagland zegt dat hij zijn zetel in de Provinciale Staten van Flevoland wil behouden.

STER reclame