Vice-premier Asscher vindt de uitspraken van PVV-leider Wilders over Marokkanen "een triest hoofdstuk in de politieke geschiedenis". Na de ministerraad benadrukte hij dat hij een ondubbelzinnige boodschap wil afgeven namens het voltallige kabinet. Asscher zei dat politici als taak hebben problemen op te lossen en niet om de samenleving te vergiftigen door op dit soort manieren mensen tegen elkaar op te zetten.

Hij zei dat verder hij woensdag met walging naar de beelden van de PVV-bijeenkomst in Den Haag heeft gekeken.

Weggezet

"Met het uitlokken van zijn aanhang om 'minder, minder' te scanderen wordt willens en wetens een groep Nederlanders weggezet en tegen elkaar opgezet," voegde Asscher eraan toe.

Hij benadrukte dat mensen die bang van de uitspraken zijn geworden, beschermd worden door de rechtsstaat. De vice-premier zei dat mensen door de overheid nooit als lid van een groep worden behandeld. "Dit soort taferelen mag niet leiden tot gewenning." Volgens de vice-premier is het de rol van het kabinet in de democratie is om zich hierover uit te spreken.

Buitenland

Asscher begrijpt dat er met verbijstering naar de gebeurtenissen is gekeken, ook in het buitenland, en hij begrijpt ook dat mensen zich gekwetst voelen en aangifte hebben gedaan. Asscher benadrukte dat de afhandeling van die aangiften een zaak van het Openbaar Ministerie is.

STER reclame