"Het positieve geluid moet weer dominant worden." Dat zegt dominee Karin van den Broeke in reactie op de Marokkanen-uitspraken van PVV-leider Wilders. Van den Broeke is voorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland. Die houdt komende zondag een protestdienst. Het is de bedoeling dat daarin ook andere kerkelijke stromingen zijn vertegenwoordigd. De dienst wordt uitgezonden op televisie.

Waarom dit protest in een kerk?

"In een samenleving waarin polariserende geluiden klinken, denken wij dat het belangrijk is om vanuit de kerken een ander geluid te laten klinken. We hebben gemerkt dat er in brede lagen van de samenleving behoefte is aan een geluid waarin er de wens tot verbinding klinkt. De wens om je in te zetten voor een samenleving waarin ieder mens telt en ieder mens uitgenodigd is om volwaardig mee te doen. Dat geluid willen we laten horen."

Zou je zoiets ook in een moskee moeten doen?

"Daar gaan wij natuurlijk niet over. We zijn wel in gesprek met moslims. Het is een kerkdienst dus we laten een christelijk geluid horen, maar we willen dat wel zo doen dat het in verbondenheid met moslims gebeurt. Ook van joodse zijde hebben we steunbetuigingen ontvangen. Mensen willen zich graag verzetten tegen uitsluitende geluiden."

Wordt het zondag alleen een protestantse dienst of ook een katholieke?

"Het is een dienst waarbij heel veel kerken betrokken zijn. Het idee is gisteren ontstaan dus organisatorisch is alles nog niet helemaal rond, maar in het tumult van gisteren is er vanuit heel veel kerken steun gekomen en we willen het zo breed mogelijk opzetten zondag."

Waar gaat het gebeuren?

"Er is gisteravond hard gezocht naar een locatie, maar we weten het nog niet. We dachten aanvankelijk aan Den Haag maar daar is ook de nucleaire top en dat wordt met het verkeer wat lastig. Daar zijn we dus nog niet helemaal uit, maar die beslissing valt deze ochtend nog."

Wanneer is de dienst geslaagd?

"Als we in Nederland weer een toon weten te treffen zoals die gisteren al geklonken heeft, waarin veel mensen zeggen: we willen geen mensen uitsluiten maar ons gezamenlijk inzetten voor een positieve samenleving. Als dat geluid weer een beetje dominant wordt, is onze dienst geslaagd, maar dat zal niet alleen van onze dienst afhangen. Dat geluid klinkt al in de samenleving. We willen ons daarbij aansluiten en dat geluid versterken."

STER reclame