Het aantal Nederlandse kinderen dat in armoede leeft, is in vier jaar tijd met 10 procent gestegen. Zo'n 200.000 kinderen groeien op in een gezin dat moet rondkomen van een bijstandsuitkering. Dat blijkt uit onderzoek van Nederland in Tel, een werkgroep van onder meer Unicef Nederland, Defence for Children en het Verwey-Jonker Instituut.

Veel arme kinderen wonen buiten de grote steden. De armste wijken voor kinderen om op te groeien zijn in Leeuwarden, Groningen, Amersfoort, Lelystad en Heerenveen.

Kindermishandeling

Rotterdam en Amsterdam stonden de afgelopen jaren ook in de lijst van steden met arme wijken, maar daar gaat het nu volgens de onderzoekers een stuk beter.

Armoede heeft grote gevolgen voor het leven van een kind, zegt Nederland in Tel. Armoede leidt tot meer achterstandsleerlingen en kindermishandeling.

Armoedebeleid

De onderzoekers zeggen dat gemeenten meer aandacht moeten besteden aan het maken van goed armoedebeleid. Pas dan kan de leefsituatie van veel kinderen verbeteren, zeggen ze.

Bekijk hier een armoedekaart van Nederland. Hoe roder, hoe hoger de kinderarmoede.

STER reclame