Alzheimer is een dodelijke ziekte die veel meer slachtoffers eist dan we denken. Dat zeggen Amerikaanse onderzoekers.

Vaak wordt het overlijden van een dementerende oudere niet toegeschreven aan alzheimer, terwijl het wel de onderliggende oorzaak is. Daarom zien we de ziekte veel te weinig terug in de cijfers.

Ondervoeding

Volgens de onderzoekers kan dementie er bijvoorbeeld toe leiden dat iemand niet meer kan slikken. De patiënt raakt ondervoed en is veel gevoeliger voor bacteriën en virussen.

Als die patiënt een longontsteking oploopt, is dat al snel dodelijk. De arts die vervolgens de doodsoorzaak vaststelt, zal een longontsteking opschrijven, terwijl dementie de onderliggende oorzaak is.

Top-3 doodsoorzaken

Amerikaanse onderzoekers volgden jarenlang een grote groep ouderen. Mensen die alzheimer kregen, overleden veel sneller dan mensen die de ziekte niet hadden.

Als je de resultaten van het onderzoek toepast op de gehele bevolking van de Verenigde Staten, zou dat betekenen dat in 2010 een half miljoen mensen zijn gestorven aan alzheimer. Dat is zes keer meer dan waar andere schattingen van uitgaan. Daarmee zou de ziekte in de top-3 van doodsoorzaken komen, na kanker en hart- en vaatziekten.

De ziekte van Alzheimer is een hersenaandoening die het geheugen en de spraak aantast en die in een later stadium tot dementie leidt. Er bestaat geen medicijn tegen de ziekte.

Nederland

Hoogleraar Marcel Olde Rikkert zegt dat het ook in Nederland vaak schort aan de juiste registratie van de doodsoorzaak en bijkomende ziekten. "In Nederland is nog veel werk te doen op dit gebied", aldus Olde Rikkert, die is verbonden aan het Radboud-ziekenhuis in Nijmegen.

STER reclame