De ruim 500 miljoen die in het Herfstakkoord voor onderwijs werd geregeld, wordt onder meer gebruikt om het aantal conciërges en klassenassistenten te vergroten. Ook komt er meer aandacht voor de kwaliteit van leraren.

Minister Bussemaker laat dit vanavond in een brief aan de Tweede Kamer weten. In het Herfstakkoord sprak het kabinet met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP onder andere af geld vrij te maken voor beter onderwijs.

Meer handen in de klas

Uit de Kamerbrief blijkt dat Bussemaker vooral inzet op "meer en betere handen in de klas en het voorkomen van zittenblijven".

Dat wil ze bereiken door de inzet van extra conciërges en klassenassistenten. ''Meer ondersteuning voor leraren, want de werkdruk is al jaren een van de grootste problemen", aldus Bussemaker.

Verder worden leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs gestimuleerd een master te halen. "Leraren zijn eigenlijk de belangrijkste factor bij het bepalen van de kwaliteit van het onderwijs", zegt de minister.

Zomerscholen

Om zittenblijven te bestrijden worden onder meer zomerscholen en schakelklassen opgezet. Ook de bezuiniging op het passend onderwijs wordt voor een belangrijk deel teruggedraaid.

Het blijft wel de bedoeling dat volgend school jaar meer kinderen uit het speciaal onderwijs naar gewone scholen gaan.

STER reclame