Brief Timmermans Oekraïne

Aangepast

Nederland zal op verzoek van de nieuwe machthebbers in Oekraïne snel overgaan op beslaglegging op tegoeden in Nederland in het kader van strafrechtelijk onderzoek naar bijvoorbeeld corruptie. Daarnaast is het kabinet voornemens in EU-verband te bezien welke mogelijkheden aanwezig zijn om onrechtmatig verkregen vermogen van leden van de voormalige Oekraïense regering te bevriezen en te recupereren.

Dat schrijft minister Timmermans van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer (.pdf). In die brief zet hij het standpunt uiteen van het kabinetsbeleid ten aanzien van Oekraïne.

Het kabinet blijft bezorgd over wat er in dat land gebeurt, ondanks het feit dat het geweld in Oekraïne minder lijkt te zijn geworden.

STER Reclame