NOS NieuwsAangepast

Manifest tegen schaliegas

De gemeenten Boxtel en Noordoostpolder en het Klimaatverbond Nederland hebben een manifest opgesteld om gemeenten zover te krijgen dat ze zich uitspreken tegen schaliegaswinning en voor duurzame energie.

In het manifest roepen ze minister Kamp van Economische Zaken op om af te zien van het winnen van schaliegas.

Het manifest wordt in eerste instantie verstuurd naar de 142 gemeenten en acht provincies die zich hebben uitgeroepen tot schaliegasvrij gebied. Later worden ook de overige gemeenten benaderd om het manifest te ondertekenen. Nog niet alle gemeenten hebben een standpunt ingenomen over schaliegaswinning.

Geen draagvlak

De initiatiefnemers willen duidelijk maken dat er geen draagvlak voor schaliegas is onder een groot deel van de lokale overheden. Volgens hen is er grote onduidelijkheid over de veiligheid, is er niet breed gediscussieerd over nut en noodzaak en is er geen kosten-batenanalyse gemaakt.

Ook het publiek kan het manifest ondertekenen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl