Drie weken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart lijkt er nog altijd weinig beweging in de kiezersvoorkeuren te zitten. De Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van de vier landelijke peilingen, laat ook deze week geen significante verschuivingen zien. De PVV, die alleen in Den Haag en Almere meedoet, blijft in alle landelijke peilingen de grootste partij.

Wel vallen de grote onderlinge verschillen tussen de peilingen op. De regeringspartijen doen het opvallend slecht bij Peil.nl, terwijl ze het in de Politieke Barometer aanzienlijk beter doen dan gemiddeld. In de andere peilingen, die van TNS NIPO en De Stemming van EenVandaag, zitten ze dichter tegen het gemiddelde aan.

Deze week krijgt de VVD bij het peilbureau van Maurice de Hond 19 zetels en in de Politieke Barometer 27. De PvdA krijgt er bij De Hond 13 en in de Barometer 18.

Oppositie

De SP en het CDA scoren juist bij Peil.nl het best, en bij de Barometer het slechtst. De SP krijgt bij Peil.nl 23 zetels en in de Barometer 17; het CDA haalt er 19 bij Peil.nl en 15 in de Politieke Barometer.

De cijfers voor de PVV lopen opvallend minder uiteen. Bij Peil.nl krijgt de PVV 29 zetels, in de Politieke Barometer 28. De twee andere peilingen wijken daar nauwelijks vanaf.

Langere termijn

Op wat langere termijn gezien doet echter ook de PVV het bij Peil.nl duidelijk beter dan in de andere peilingen, terwijl de partij bij de Barometer wat onder haar gemiddelde score zit.

De VVD en de PvdA doen het ook op de langere termijn bij Peil.nl erg slecht, terwijl ze hun beste scoren halen in de Barometer. De SP doet het gemiddeld bij De Stemming het best, maar scoort ook bij Peil.nl hoger dan gemiddeld, terwijl ze het in de Barometer veruit het slechtst doet. Bij het CDA zijn de verschillen tussen de verschillende peilingen minder groot.

Ontevreden kiezers

Politicoloog Tom Louwerse, de maker van de Peilingwijzer, vermoedt dat de verschillen te maken hebben met de gebruikte onderzoeksmethode. Alle landelijke onderzoeksbureaus maken gebruik van een panel waaruit ze wekelijks een aantal mensen om hun politieke voorkeur vragen. Bij Peil.nl melden de leden van het panel echter zichzelf aan, terwijl ze bij de andere onderzoeksbureaus door de onderzoekers benaderd zijn.

"De methode waarbij mensen zichzelf melden, trekt waarschijnlijk ontevreden kiezers aan", zegt Louwerse. "Mensen die op de PvdA of de VVD stemmen zullen nu misschien minder vaak de drang hebben hun stem te laten horen."

Louwerse wijst erop dat de verschillen doorgaans minder worden naarmate de verkiezingen naderen. Dan neemt ook de politieke belangstelling van de 'tevreden kiezers' toe. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is dit effect echter nog niet zichtbaar.

In deze grafiek ziet u de meest recente Peilingwijzer.

Tom Louwerse

De NOS publiceert iedere woensdag De Peilingwijzer van politicoloog Tom Louwerse. In de Peilingwijzer worden peilingen van de PolitiekeBarometer (Ipsos Synovate), De Stemming (EenVandaag), Peil.nl (Maurice de Hond) en TNS Nipo samengevoegd. Meer over de methode achter De Peilingwijzer is te vinden op de website van Louwerse.

STER reclame