Het UWV verwacht dat er dit jaar 20.000 banen verdwijnen in de zorg- en welzijnssector. Dat komt doordat zorginstellingen nu al rekening houden met bezuinigingen die vanaf 2015 ingaan. In 2013 gingen er ook al zo'n 20.000 banen verloren in de zorgsector.

Vooral in de ouderenzorg, de thuiszorg, de jeugdzorg en de gehandicaptenzorg vallen ontslagen.

Uitkeringen

De zorg was lang de banenmotor, 40 jaar lang maakte de sector een onafgebroken groei door. "De banenmotor is stil komen te vallen en van een groeisector is de zorg terecht gekomen in een krimpmarkt", zei Rob Witjes, manager arbeidsinformatie van het UWV vanavond in Nieuwsuur.

De werkgelegenheid verdwijnt in de zorg sneller dan in andere sectoren. Dat blijkt uit het aantal aanvragen voor WW-uitkeringen. Mensen die in de zorg werken vragen veel vaker een uitkering aan dan mensen uit andere sectoren.

Gemeenten

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg en de zorg voor langdurig zieken en ouderen. Ze nemen die taken over van het Rijk en die regeling gaat gepaard met bezuinigingen. De gemeenten moeten de taken met minder geld uitvoeren. Ouderen moeten bijvoorbeeld steeds langer zelfstandig blijven wonen waardoor verzorgingshuizen sluiten.

In Nederland werken 1,1 miljoen mensen in de zorg.

STER reclame