Fractievoorzitter Slob van de ChristenUnie dreigt de steun van zijn partij aan verschillende kabinetsplannen op te zeggen als illegaliteit strafbaar wordt. Hij zei dat in het tv-programma Eén op Eén.

De ChristenUnie was altijd al tegen het strafbaar stellen van illegaliteit en zegt nu dat het kabinet van VVD en PvdA verdere steun van de partij kan vergeten als het plan wordt doorgezet met hulp van andere partijen in de Tweede Kamer.

De ChristenUnie maakt deel uit van wat de 'constructieve oppositie' is gaan heten. Een aantal ingrijpende kabinetsvoorstellen kreeg een meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer dankzij steun van oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Die voorstellen gingen onder meer over de woningmarkt en de pensioenen.

Principieel onjuist

Als het kabinet het plan doorzet om illegalen strafbaar te maken, dan "zal dat betekenen dat wij geen afspraken meer kunnen maken zoals we dat tot nu toe hebben gedaan", zei Slob.

Hij vindt het principieel onjuist dat mensen strafbaar zijn enkel en alleen omdat ze illegaal in Nederland verblijven. Slob ergerde zich met name aan een uitspraak van staatssecretaris Teeven dat na het "zuur" van het kinderpardon het "zoet" zou komen in de vorm van het strafbaar maken van illegaliteit.

Teeven hoopt dat er een afschrikwekkende werking uitgaat van de maatregel.

PvdA

Ook een groot deel van de PvdA-achterban heeft moeite met het strafbaar stellen van illegaliteit, net als D66. Voor steun in de Kamer heeft het kabinet de PVV nodig.

In een reactie laat het ministerie van Veiligheid en Justitie weten dat staatssecretaris Teeven op dit moment wacht op onder meer een evaluatie door de Europese Commissie van de Europese terugkeerrichtlijn. Het wetsvoorstel wordt op z'n vroegst vlak voor de zomer behandeld in de Tweede Kamer.

Nakomen

VVD-fractievoorzitter Zijlstra zegt in een reactie dat hij ervan uitgaat dat de ChristenUnie de gemaakte afspraken nakomt. Hij voegt eraan toe dat het de CU vrij staat om tegen de wet strafbaarstelling illegaliteit te stemmen.

De PvdA wil nu niet reageren.

STER reclame