NOS Nieuws Binnenland Aangepast

Gescheurde pees: opereren of niet?

Medisch specialisten willen lijsten opstellen met medische behandelingen die niet effectief zijn. Als die niet meer worden uitgevoerd, wordt de zorg daar beter en goedkoper van, zegt voorzitter Teus van Barneveld van het Kennisinstituut voor Medisch Specialisten.

Als voorbeeld noemt hij de behandeling een voetballer met een gescheurde achillespees. "Moet je dan geopereerd worden of kan je het ook met een gipsspalkje of tape herstellen? Dat is eigenlijk nooit goed onderzocht."

Financiële winst

De verschillende beroepsgroepen van medisch specialisten gaan kijken welke behandelingen kritisch bekeken moeten worden. Daar komen lijstjes uit met een top-5 van behandelingen die als eerste geëvalueerd moeten worden. Vervolgens wordt gekeken of in de beschikbare literatuur al een oordeel is geveld. Als dat niet het geval is, wordt een onderzoek opgezet om de verschillende behandelmogelijkheden te vergelijken. Zo'n evaluatie kost ongeveer 2,5 ton, zegt Van Barneveld.

Op de vraag wie dat moet betalen zegt hij: "Uiteindelijk levert het een besparing op. Het zou dus heel goed zijn dat diegene in wiens portemonnee het valt, de zorgverzekeraars en de premiebetalers, een investering doen om dit mogelijk te maken. Dat levert gezondheidswinst op, maar uiteindelijk ook financiële winst."

De zorgverzekeraars wijzen het voorstel niet af, maar vinden het te vroeg om een goed oordeel geven.

Voorbeelden van te evalueren behandelingen:

- behandeling bij urine-incontinentie

- behandeling bij chronische neus- en bijholteontsteking

- behandeling bij gescheurde achillespees

- behandeling bij carpale tunnelsyndroom (zenuwbeknelling)

- preventie van vroeggeboorte

STER reclame