NOS Nieuws Buitenland Aangepast

Wat staat er in akkoord Oekraïne?

Leiders van de Oekraïense oppositie en president Janoekovitsj hebben na bemiddeling van Europese ministers en Rusland een akkoord bereikt om een eind te maken aan het geweld en om uit de politieke impasse te komen in Oekraïne. Wat staat er in het akkoord (.pdf)?

1. Binnen 48 uur na ondertekening treedt de oude grondwet uit 2004 weer in werking. Tien dagen na de ondertekening van het akkoord vormen de ondertekenaars een coalitie die een regering van nationale eenheid moet vormen.

2. Hervorming van de grondwet die de macht van president, regering en parlement definieert. De hervorming moet in september 2014 zijn afgerond.

3. Presidentsverkiezingen worden uiterlijk december 2014 gehouden. Er komt een herziening van de kieswetten en een nieuwe kiescommissie wordt ingesteld.

4. Onderzoek naar het recente geweld, onder toezicht van de Raad van Europa.

5. De regering zal geen noodtoestand uitroepen. De regering en de oppositie zullen afzien van geweld. Het parlement zal een nieuwe amnestieregeling aannemen. Beide partijen zullen serieuze pogingen ondernemen om het leven in de steden en dorpen te normaliseren. Alle illegale wapens worden binnen 24 uur overgedragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken nadat de wet, zoals genoemd in punt 1, van kracht is geworden.

6. De ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Duitsland, Polen en de Speciale Vertegenwoordiger van de president van de Russische Federatie roepen op tot een onmiddellijk eind van alle geweld en confrontatie.

STER reclame