Lang niet alle kinderen wonen tegenwoordig in een gezin met één vader en één moeder. Daarom gaan de wetten over ouderschap mogelijk veranderen. Het kabinet heeft een commissie ingesteld die vraagstukken hierover moet onderzoeken.

In de staatscommissie komen juristen, maar ook een medicus, een pedagoog en een ethicus.

Twee ouders

De huidige wetgeving is vaak nog gebaseerd op de traditionele gezinssamenstelling. Op dit moment kan een kind niet meer dan twee juridische ouders hebben, zij hebben het wettelijk gezag over het kind. De commissie gaat onderzoeken of een kind ook meer dan twee juridische ouders kan krijgen. Als dit wenselijk is moeten de onderzoekers met een voorstel komen voor een wet hierover.

Draagmoederschap

Ook gaat de commissie onderzoeken of er een wet moet komen voor draagmoederschap. De onderzoekers gaan hierbij kijken hoe dit onderwerp in het buitenland is geregeld.

Het rapport van de commissie moet over twee jaar af zijn.

STER reclame