Zorg uitgeprocedeerden kan beter

tijd van publicatie Aangepast

De medische zorg in uitzet- en detentiecentra kan op verschillende vlakken beter. Dat schrijft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een rapport.

Vooral de beoordeling van de psychische gesteldheid van vreemdelingen laat te wensen over. Dat moet systematischer gebeuren, vindt de IGZ. Ook de dossiervorming is nog te gefragmenteerd en onoverzichtelijk.

Zelfmoord

De Inspectie onderzocht alle uitzet- en detentiecentra in Nederland. Aanleiding daarvoor was onder meer de dood van de Russische asielzoeker Aleksandr Dolmatov. Die pleegde zelfmoord in het uitzetcentrum in Rotterdam.

Volgens de IGZ voldoet de medische zorg in de centra grotendeels aan de normen voor verantwoorde zorg. Binnen 24 uur na aankomst vindt er een zorgvuldige screening van de uitgeprocedeerde vreemdeling plaats. De noodzakelijke zorg is voldoende laagdrempelig toegankelijk.

Op koers

Staatssecretaris Teeven, die na de dood van Dolmatov veel kritiek kreeg, concludeert uit het rapport dat de detentiecentra op koers liggen met verbeteringen in de zorg.

Hij schrijft aan de Tweede Kamer dat veel van de voorgestelde verbeteringen al in gang zijn gezet. De medewerkers krijgen extra opleidingen. Naar aanleiding van het Inspectierapport wordt gekeken of de werkinstructies nog aangepast moeten worden.

STER reclame