In december is er weer meer geld uitgegeven door huishoudens. Er werd 0,7 procent meer gekocht dan in dezelfde maand in 2012. In november stegen de bestedingen ook al licht met 0,3 procent en dat was de eerste toename van de uitgaven van gezinnen in bijna 2,5 jaar.

Net als in november gaven consumenten in december meer uit aan duurzame goederen, bijna 6 procent. De cijfers worden wel vertekend door belastingen zegt het CBS.

Eten en drinken

Door belastingmaatregelen die per 1 januari van kracht werden, zijn in december veel meer auto's verkocht, in tegenstelling tot eind 2012. Ook werden in de laatste maanden van 2012 de bestedingen geremd door btw- en accijnsverhogingen per 1 oktober van dat jaar.

Aan eten, drinken, alcohol en tabak werd 0,6 procent meer uitgegeven.

De bestedingen volgen het stijgende consumentenvertrouwen van de voorbije maanden. Het consumentenvertrouwen meet zowel het vertrouwen dat mensen hebben in de economie als in de eigen portemonnee.

STER reclame