Vakbond CNV Vakmensen wil dat werknemers beter worden beschermd bij een 'stille' doorstart. Daarom moet volgens de vakbond in de wet worden opgenomen dat vakbonden en de ondernemingsraad worden ingelicht als een 'stille' bewindvoerder wordt aangesteld.

Een 'stille' bewindvoerder onderzoekt de mogelijkheid van een doorstart nog voordat een bedrijf failliet wordt verklaard. Dat gebeurt zonder dat veel mensen ervan weten. Op die manier wordt voorkomen dat het bekend wordt dat een faillissement dreigt en neemt de kans op een doorstart toe.

Belang werknemer

Een doorstart die in stilte wordt voorbereid, dient volgens de vakbond vooral de belangen van de ondernemer. De werknemers worden pas geconfronteerd met het faillissement en de gevolgen ervan als bekend wordt dat het bedrijf een doorstart maakt. Daardoor kunnen ondernemingsraden en vakbonden pas achteraf voor de belangen van de werknemers opkomen.

Het faillissement en de doorstart van garnalenverwerker Heiploeg is volgens de vakbond een voorbeeld waarbij de 'stille' curator onvoldoende rekening heeft gehouden met de belangen van de werknemers. Andere voorbeelden van 'stille' doorstarts zijn Schoenenreus en de Harense Smid.

STER reclame