Het Belgische parlement heeft zoals verwacht ingestemd met de verruiming van de euthanasiewet. Voortaan mogen ook kinderen vragen om euthanasie als ze ondraaglijk lijden. Hun ouders moeten wel akkoord gaan met hun wil tot levensbeëindiging.

De parlementariërs stemden in overgrote meerderheid in met het wetsontwerp. De stemming werd verstoord door een man op de publiekstribune die de parlementariërs voor "moordenaars" uitmaakte.

Tot vandaag mochten alleen patiënten van 18 jaar en ouder vragen om euthanasie. Die leeftijdsgrens wordt nu losgelaten. De kinderen die in aanmerking komen voor euthanasie worden in de wet omschreven als minderjarigen die zich "in een medisch uitzichtloze toestand bevinden van aanhoudend en ondraaglijk fysiek lijden". Bij hun keuze moet een psycholoog of psychiater worden betrokken.

"Nauwelijks gevallen"

Critici zeggen dat er nauwelijks gevallen zijn waarbij kinderen zelf besluiten om te willen overlijden. Voorstanders willen toch dat de mogelijkheid voor euthanasie er komt. Volgens hen hebben ondraaglijk lijdende kinderen recht op een waardige dood.

In Nederland mogen ernstig zieke kinderen vanaf 12 jaar vragen om euthanasie. Tot ze 16 zijn, hebben ze ook toestemming nodig van de ouder(s) of voogd en van een arts.

STER reclame