Dichter bij stad gas winnen

Aangepast

De schade door de gaswinning in Groningen is het grootst in de omgeving van Loppersum, maar ook in de stad Groningen zijn mensen ongerust. "De NAM wil oprukken naar een gebied waar tienduizenden huizen staan," zei burgemeester Vreeman van Groningen in het Radio 1 Journaal. Hij maakt zich zorgen over het nieuwe winningsplan van de NAM.

In de stad Groningen is er toch nog geen sprake van schade door aardbevingen?

"Van de ruim 12.000 schademeldingen komen er meer dan 700 uit de stad Groningen. De meeste uit het noordoosten van de stad. Bij Loppersum wil minister Kamp de productie met 80 procent verminderen. Maar om toch genoeg gas te winnen moeten er andere putten geslagen worden. Ik heb het nieuwe winningsplan van de NAM gezien en er komen nieuwe putten dichter bij de stad."

Wat betekent dat nieuwe winningsplan voor uw stad?

"Dat het gevaar wordt verschoven van een gebied waar relatief weinig mensen wonen naar een dichtbevolkt gebied. Ik denk dat daar nog eens onderzoek naar moet worden gedaan."

Is de Martinitoren in gevaar, hoe veel aardbevingen kan de toren aan?

"De Martinitoren ligt in het centrum van Groningen. Het gaat vooral om het noorden en oosten van de stad. Het zijn vooral grote flats en verzorgingshuizen die schade kunnen oplopen."

Wat moet de NAM de komende jaren volgens u doen?

"Ik denk dat de NAM zijn winningsplan moet relateren aan de veiligheidsrisico's voor bewoners. En ook moet er een norm komen voor aardbevingsbestendig bouwen. Die is er nu niet. We hebben nog een bouwopgave van 6000 woningen. Die huizen moeten aardbevingsbestendig zijn, maar niemand weet wat dat precies inhoudt."

STER Reclame