Felix Meritis Foundation, de beheerder van het Amsterdamse cultuurhuis Felix Meritis, is failliet verklaard. De gemeente Amsterdam wil het pand aan de Keizersgracht nu kopen en weer verkopen aan een betrouwbare exploitant.

De afgelopen tijd is gezocht naar manieren om de activiteiten in het centrum voort te zetten, maar dat is niet gelukt, zegt directeur Linda Bouws van Felix Meritis.

Het grachtenpand heet al sinds 1788 Felix Meritis ("Geluk door Verdienste") en er zijn altijd concerten, literaire bijeenkomsten en debatten geweest. Na de Tweede Wereldoorlog was het hoofdkwartier van de CPN er gevestigd.

De stichting kampt al maanden met financiële problemen en vroeg in december surseance van betaling aan. Mogelijk slaagt de gemeente erin een exploitant te vinden die toestaat dat de stichting het pand blijft gebruiken.

STER reclame