De VN-commissie voor de kinderrechten heeft een vernietigend rapport uitgebracht over het Vaticaan. De commissie roept de Rooms-Katholieke Kerk op alle geestelijken te ontslaan die zich schuldig hebben gemaakt aan misbruik van kinderen en om de daders uit te leveren aan justitie.

De commissie neemt het de kerk uiterst kwalijk dat een beleid is ontwikkeld waardoor het misbruik mogelijk werd. Alle gegevens over het misbruik moeten openbaar worden gemaakt en de archieven moeten worden overgedragen, vindt de commissie die in Genève is gevestigd.

In het uitzonderlijk harde rapport staat dat de commissie verontrust is over het feit dat de kerk de omvang van het misbruik niet heeft toegegeven en niet de noodzakelijke maatregelen heeft genomen om kinderen te beschermen.

Vaticaan krijgt volle laag

In het rapport uit de commissie ook kritiek op de houding van het Vaticaan tegenover homoseksualiteit, voorbehoedsmiddelen en abortus. De commissie doet een dringend beroep op de Heilige Stoel om het beleid ten aanzien van de rechten van kinderen te herzien.

In het rapport staat dat tientallen geestelijken die zich aan kinderen vergrepen hebben, nog altijd in contact komen met kinderen. Wereldwijd zijn er tienduizenden gevallen van kindermisbruik waarbij rooms-katholieke geestelijken zijn betrokken.

De leden van de VN-commissie onderwierpen vertegenwoordigers van de kerk half januari aan een scherp verhoor in Genève. Een bisschop kreeg voor de voeten geworpen dat de kerk het kindermisbruik in de doofpot heeft gestopt. Het Vaticaan wierp tegen dat de kerk met man en macht kindermisbruik bestrijdt.

Reactie

Het Vaticaan betreurt in een reactie dat de VN-commissie zich bemoeit met de leer van de Rooms-Katholieke Kerk over abortus en anticonceptie. De commissie vindt dat de kerk de regels op die punten moet aanpassen.

De kerk belooft een zorgvuldige bestudering van het rapport en zegt verder dat ze de rechten van het kind zal verdedigen en beschermen.

STER reclame