Inwoners van het gaswinningsgebied in Groningen mogen niet meer veiligheidsrisico's lopen dan andere Nederlanders. Dat zeggen de burgemeesters van elf betrokken gemeenten. Ze zeggen ook dat er te veel onzekerheid is over de veiligheid in de toekomst. En dat leidt tot een toenemende zorg onder de bevolking.

Uit een enquête van de NOS onder de burgemeesters van Groningse gemeenten in het gaswinningsgebied komt naar voren dat de veiligheid van de bewoners hun belangrijkste zorg is. Het is belangrijker dan de afhandeling van schade of geld voor leefbaarheid in het gebied.

In het gebied waar deze burgemeesters verantwoordelijk voor zijn wonen zo'n 150.000 mensen.

Risico zeer hoog

Uit onderzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) blijkt dat inwoners van dit deel van Groningen aanzienlijk meer risico lopen dan mensen die elders in het land in de buurt van chemische bedrijven met gevaarlijke stoffen wonen of bij Schiphol.

Ingenieur Chris Pietersen, betrokken bij het advies van het Staatstoezicht over het nieuwe winningsplan van de NAM, kwalificeert het risico zelfs als zeer hoog. Hij stelt dat het in strijd is met de huidige wet- en regelgeving, die bijvoorbeeld geldt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Volgens Pietersen wordt het hoog tijd dat er een publieke discussie komt over de risico's die we accepteren bij aardgaswinning.

Dijkdoorbraak

Vooral de burgemeesters in het zuidelijk deel van het Groninger gasveld spreken zich bezorgd uit over de veiligheid. Sinds half januari is in de putten rond Loppersum de gaswinning vrijwel beëindigd. Dat gebeurde op dringend advies van het Staatstoezicht op de Mijnen. Onduidelijk is nog waar het gas dan wel uit de grond wordt gehaald en wat de consequenties voor die gebieden zijn.

Burgemeester Pieter Smit van de gemeente Oldambt wil een antwoord op de vraag: "Kunnen de inwoners van mijn gemeente vertrouwen op een trillingsvrije grond onder hun voeten en een dak boven hun hoofd dat niet instort?" De Dollarddijk en de waterkering van het Oldambtmeer vormen de grootste risico's. "Bij het breken van die dijken stroomt er een enorme hoeveelheid water het omliggende woongebied in", vreest Smit.

Gepraat over geld

Hij verwijt de Haagse politici dat ze te veel over geld spreken en over het herstellen van vertrouwen. Hij mist de discussie over "hoe en tegen welke kosten we veiligheidsmaatregelen moeten nemen. Dit geldt zeker in de gebieden die straks geconfronteerd worden met verhoogde gaswinning."

Burgemeester Vreeman van Groningen vindt dat er in Den Haag te weinig kennis is en "dat de meningen er te sterk verschillen om het echt over veiligheidsrisico's te kunnen hebben".

Ook burgemeester Geert-Jan ten Brink van de gemeente Slochteren vindt dat er te weinig duidelijkheid is over de risico's, zeker voor de langere termijn. "Het veiligheidsrisico in Groningen is onverminderd groot en het effect van de maatregelen inzake de reductie naar 20 procent in vijf putten wordt pas na 1 jaar duidelijk." Ook burgemeester Koos Wiersma van De Marne, aan de rand van het gaswinningsgebied, wil meer weten over de gevolgen van de gaswinning buiten 'Loppersum'.

Lange termijn

Alle burgemeesters willen meer duidelijkheid over het perspectief na 3 jaar. Minister Kamp heeft besloten dat er de komende 2 jaar jaarlijks niet meer dan 42,5 miljard kuub gas gewonnen mag worden en in 2016 40 miljard. Wat er daarna gebeurt, is niet duidelijk.

"Alhoewel afgeweken wordt van het advies van de SODM lijkt in ieder geval de komende drie jaar het risico beperkt", zegt de burgemeester Wiersma van De Marne. "Maar dat zijn maar drie jaar. Er zal snel duidelijkheid moeten komen voor de langere termijn. De onzekerheid voor de toekomst en het onveiligheidsgevoel legt grote druk bij de inwoners van dit gebied en is in die zin ook als een veiligheidsrisico te benoemen".

Morgen debatteert de Tweede Kamer over het gaswinningsbesluit van minister Kamp van Economische Zaken. In februari hebben de 'aardbevingsgemeenten', de gemeente Groningen en de provincie een gesprek met het Staatstoezicht op de Mijnen om zich bij te laten praten over de veiligheidsrisico's.

Reinalda.Start@nos.nlHeleen.Ekker@nos.nl

STER reclame