Het Nederlandse beleid om corruptie tegen te gaan, dient als voorbeeld voor de rest van de Europese Unie. Dat concludeert de Europese Commissie in het eerste anti-corruptierapport over de EU.

De aanpak waarin het voorkomen van corruptie wordt gekoppeld aan de bestrijding ervan, verdient navolging, vindt Brussel. Ook telt in het voordeel van Nederland dat veruit de meeste burgers afkerig zijn van corruptie.

Buitenlandse handel

Toch staan er in het rapport ook kritische kanttekeningen. Zo moet Nederland meer doen om omkoping bij buitenlandse transacties te voorkomen. Mogelijke daders moeten afgeschrikt worden door meer sancties en hogere boetes.

Ook moeten Nederlandse politici en andere gekozen ambtsdragers uitgebreider rekenschap geven van hun vermogen en bronnen van inkomsten, vindt Brussel.

Steekpenningen

Volgens een peiling bij het rapport zegt 2 procent van de Nederlandse ondervraagden in het afgelopen jaar benaderd te zijn met de vraag om steekpenningen te betalen. Van alle ondervraagden in de EU kreeg 4 procent vorig jaar te maken met de vraag om steekpenningen.

STER reclame