Nieuwe centra seksueel geweld

Aangepast

In mei krijgen Leiden en Leeuwarden een Centrum Seksueel Geweld waar slachtoffers terecht kunnen voor medisch onderzoek en psychologische hulp. Ook kunnen ze er aangifte doen bij een politieagent.

In Utrecht, Nijmegen en Maastricht zijn al dergelijke centra. Artsen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers en politie werken er samen om het slachtoffer bij te staan.

Ook kan er sporenonderzoek worden gedaan om bewijsmateriaal te hebben in een mogelijke strafrechtzaak tegen de dader.

Eén keer vertellen

De opvangcentra zijn bedoeld voor mensen die recent slachtoffer waren van seksueel geweld. Hier hoeven ze maar één keer hun verhaal te vertellen, zegt een woordvoerder van het centrum in Utrecht.

Het Fonds Slachtofferhulp, dat bemiddelt bij de financiering van de centra, hoopt dat er volgend jaar in nog vijf steden centra kunnen worden geopend. Of dat lukt, is afhankelijk van een bijdrage van de Vriendenloterij, aldus het fonds. Anders zal het langer duren om fondsen te werven. De centra krijgen geen rijkssubsidie.

STER Reclame