De grote publieke omroepen zijn het eens geworden over hun gezamenlijke beleid in de periode 2016-2020. In het 'Publiek Media Akkoord' staan hun doelen en afspraken vastgelegd.

Het akkoord is ondertekend door AVROTROS, BNN-VARA, KRO-NCRV, EO, MAX, VPRO, NOS en NTR. De kleinere omroepen met een aspirant-status zijn uitgenodigd zich erbij aan te sluiten.

De omroepen willen in deze tijd, waarin ze te maken krijgen met miljoenenbezuinigingen, hun onafhankelijke en zelfstandige karakter behouden. Wel is afgesproken om de samenwerking te verdiepen. Zo willen de omroepen hun programma-aanbod beter op elkaar afstemmen door zich te specialiseren in genres en thema's waarin ze sterk zijn.

Publieksraad

Verder investeren de omroepen in binding en interactie met het publiek. Zo willen ze instrumenten en evenementen ontwikkelen waarmee mensen eenvoudiger hun oordeel kunnen uitspreken over programma's. Overwogen wordt om een publieks- of programmaraad in te stellen die geregeld advies moet uitbrengen.

Met het akkoord lopen de omroepen vooruit op een advies over de toekomst van het publieke mediabestel, dat de Raad voor Cultuur binnenkort naar buiten brengt.

Hagoort

Voor de omroepen is het handhaven van een sterke zelfstandige positie in het bestel cruciaal. Voorzitter Hagoort van koepelorganisatie NPO zei daar onlangs over dat het aantal leden van een omroep een minder grote rol moet spelen. De omroepen reageerden daar verbolgen op.

Hagoort zegt nu in een reactie op het akkoord, waarbij hij niet betrokken was, dat hij de afspraken toejuicht. "Het is heel goed dat ze zich hebben uitgesproken voor samenwerking", zegt hij. "Ik moet het akkoord nog goed doorlezen, maar op hoofdlijnen is het prima."

STER reclame