In een koeienstal in het Duitse Rasdorf is een steekvlam ontstaan door het methaangas dat de negentig winderige koeien produceerden. Het dak van de stal raakte beschadigd en een van de koeien liep brandwonden op.

In de stal had zich een enorme hoeveelheid van het milieuvervuilende methaangas opgebouwd. Door statische elektriciteit van een apparaat kwam er een vonk vrij en vloog de boel in brand.

Methaangas draagt nog meer bij aan het broeikaseffect dan CO2. De EU financiert projecten waarin wordt geprobeerd het voedsel van vee zo aan te passen dat ze minder methaan produceren.

STER reclame