Uit onderzoek van Waterschap Rijn en IJssel blijkt dat gewassen minder bemest kunnen worden, zonder dat dat ten koste gaat van de opbrengst. Door eerst te meten hoeveel mest het gewas nodig heeft, en preciezer te bemesten, wordt overbemesting voorkomen.

Er kan ook minder mest gebruikt worden door gewassen te injecteren met mest in plaats van breed te besproeien. Bij bedrijven in Nederland en Duitsland die maïs verbouwen, hebben de injecties geleid tot dezelfde opbrengst met minder mest.

Overschrijding

"Door per bedrijf en gewas naar de meest geschikte methode van bemesten te kijken en die toe te passen, blijkt in het grensgebied een afname van minstens 8 procent stikstof en 18 procent fosfaat mogelijk" , zegt Waterschap Rijn en IJssel na drie jaar onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt verder dat in het water rond het grensgebied met Duitsland te veel fosfaat, chloride en sulfaat zit. De overschrijding verschilt aan Duitse en Nederlandse kant, omdat de normen aan beide kanten van de grens verschillen.

"De natuur trekt zich echter weinig aan van normen en heeft zowel aan Duitse als Nederlandse kant van de grens last van de vervuiling", zegt Waterschap Rijn en IJssel.

STER reclame