De Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de regering, vindt het geen goed idee om buitenlanders die Nederlander willen worden, langer te laten wachten. Want daarmee duurt het ook langer voordat buitenlanders verplicht moeten inburgeren en dat bevordert de integratie niet, schrijft de raad.

Nu moeten mensen die Nederlander willen worden, vijf jaar rechtmatig in Nederland wonen. Het kabinet wil die termijn oprekken naar zeven jaar, onder meer omdat de kans op betaald werk toeneemt naarmate iemand hier langer woont.

Kinderen

De Raad van State zegt ook de vreemdelingen in het algemeen voldoende tijd moeten hebben gehad om te integreren. Er zijn geen aanwijzingen dat de huidige termijn niet voldoet.

Bovendien ziet de RvS geen reden waarom het kabinet de uitzonderingsregel voor erkende kinderen en adoptiekinderen wil schrappen. Die hoeven nu niet lang te wachten op hun naturalisatie, maar volgens de kabinetsplannen gaat de zeven jaar ook voor hen gelden. Volgens de raad gaat het om kleine groepen en moet het kabinet duidelijk maken waarom de uitzondering niet kan blijven bestaan.

STER reclame