Z-Limburg sloopt duizenden huizen

time icon Aangepast

De komende drie jaar worden in krimpregio Zuid-Limburg bijna 5000 huurwoningen gesloopt. Dat staat in een brief van de provincie Limburg aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst.

De sloop levert de corporaties een belastingvoordeel op van ruim 73 miljoen euro. Dat willen ze investeren in nieuwe woningen.

De provincie wil de huurwoningen vervangen om de krimpregio aantrekkelijker te maken. In de brief staat dat er nu zowel kwantitatief als kwalitatief sprake is van een mismatch. Door het slopen en vervangen van woningen, moet het aanbod beter zijn afgestemd op de toekomst.

Geld voor sloop

Dit jaar is de nieuwe Wet Maatregelen Woningmarkt ingegaan. Daardoor kunnen corporaties korting krijgen op de verhuurdersheffing als ze huizen slopen in een krimpregio. Het gaat om 15.000 euro korting per gesloopte woning.

Volgens de provincie Limburg worden er 4884 woningen gesloopt en gebeurt dat in goed overleg met de huurders. Ze krijgen allemaal een nieuwe woning aangeboden.

Minister Blok heeft voor de periode 2014-2017 280 miljoen euro beschikbaar gesteld voor dit soort projecten.

STER Reclame