PvdA-Eerste Kamerlid Adri Duivesteijn is teleurgesteld in partijleider Diederik Samsom. Duivesteijn vindt het jammer dat Samsom niet heeft geprobeerd om te komen tot een coalitie die het "tegengeluid" meer laat klinken, met partijen als de SP en GroenLinks erbij, zegt hij in Vrij Nederland.

VVD

De PvdA-senator erkent dat er waarschijnlijk geen alternatief was voor een coalitie met de VVD, maar hij verzet zich in Vrij Nederland tegen een "politiek die vooral bestaat uit zakelijke transacties tussen twee partijen met tegengestelde politieke ideologieën".

Duivesteijn denkt dat de PvdA op landelijk niveau geen toekomst heeft samen met de VVD. Hij vindt het liberalisme en de sociaal-democratie daarvoor te verschillende bewegingen.

Volgens Duivesteijn is Samsom een ingenieur die snel de neiging heeft te denken in schema's en in technische oplossingen. "Ik zie hem de partij ideologisch niet voeden. Diederik is een heel kundige politicus. Maar dat is iets anders dan een moreel leider te zijn."

Asscher

De PvdA-senator heeft meer waardering voor vice-premier Lodewijk Asscher. Die acht hij in staat de sociaaldemocratische droom levend te houden en die met de concrete praktijk te verbinden. Asscher speelde achter de schermen een belangrijke bemiddelende rol in de discussie tussen Duivesteijn en het kabinet over het woonakkoord.

Duivesteijn veroorzaakte eind vorig jaar politieke spanning door te dreigen daartegen te stemmen. Hij had moeite met de verhuurdersheffing. Na een aantal toezeggingen van het kabinet schaarde hij zich er uiteindelijk toch achter, waardoor een meerderheid voor de plannen ontstond in de Eerste Kamer.

Illegaliteit

Duijvesteijn is in Vrij Nederland ook kritisch over het standpunt van de fractie om illegaal verblijf in Nederland strafbaar te stellen, tegen de zin van het PvdA-congres. "Het laat zien hoe de partij gevangen zit in het korset van de macht."

STER reclame