Turkse Nederlanders moeten voorlopig de dienstplicht in Turkije blijven vervullen. Dat schrijft minister Hennis-Plasschaert van Defensie aan de Tweede Kamer.

Geen mogelijkheid

Een meerderheid in de Tweede Kamer had de minister verzocht Turkije te vragen Turkse Nederlanders vrij te stellen van de dienstplicht. Hennis schrijft dat ze haar Turkse collega zowel mondeling als schriftelijk herhaaldelijk heeft verzocht om een uitzonderingspositie voor Turkse Nederlanders. Haar collega Yilmaz antwoordde eind vorig jaar dat hij daartoe geen mogelijkheid ziet omdat daarvoor de wet moet worden aangepast.

Renteloze lening

Werknemers van Defensie met zowel de Turkse als de Nederlandse nationaliteit kunnen, als ze hun Turkse dienstplicht willen afkopen, een renteloze lening van maximaal 6000 euro krijgen. Dat blijft ook in de toekomst zo. In 2011 werd een motie aangenomen waarin een einde van die regeling werd gevraagd. Maar volgens Hennis kan de regeling alleen worden beëindigd met instemming van de centrales van overheidspersoneel omdat de lening onder arbeidsvoorwaardelijke afspraken valt. Vorig jaar hebben de centrales nogmaals laten weten niet in te stemmen met de afschaf van de regeling.

Internationaal

Volgens de minister is de Turkse dienstplicht een onderwerp dat ook andere landen raakt. Ze onderzoekt de mogelijkheden om het onderwerp in internationaal verband opnieuw bij Turkije aan de orde te stellen.

STER reclame