Sinds begin dit jaar hebben 143 Roemenen en 81 Bulgaren zich bij gemeenten gemeld voor een burgerservicenummer. Vanaf 1 januari hebben Bulgaren en Roemenen geen werkvergunning meer nodig om in Nederland te mogen werken.

Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In totaal schreven 3040 mensen zich in. Ruim een derde van de aanvragers komt uit Polen. Daarna volgen Belgen (199) en Duitsers (187).

Bij het Register Niet-Ingezetenen kunnen mensen zich inschrijven die tijdelijk in Nederland wonen, zoals arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Maar ook mensen die in Nederland hebben gewoond en die nu in het buitenland van hun pensioen genieten.

BSN

Na inschrijving krijgen mensen een burgerservicenummer (BSN). Daarmee kunnen ze aanspraak maken op Nederlandse uitkeringen, maar zijn ze ook verplicht belasting te betalen.

Sinds 6 januari 2014 kunnen arbeidsmigranten en andere niet-ingezetenen bij achttien gemeenten in Nederland terecht voor de aanvraag van een BSN, onder andere in Amsterdam, Breda, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam. Voorheen konden zij een sofinummer opvragen via de Belastingdienst.

Duitsland

Gemeenten en het rijk hopen zo beter te achterhalen hoeveel arbeidsmigranten tijdelijk in Nederland wonen en werken. Nu is dat vaak onduidelijk, omdat veel arbeidsmigranten zich niet inschrijven bij een gemeente.

Volgens het CBS wonen en werken er zo n 350.000 arbeidsmigranten in Nederland. Bijna 80 procent van hen komt uit een van de Europese lidstaten, met name uit Polen, Duitsland, Bulgarije en Roemenië.

STER reclame