Hulpdiensten in Groningen hebben zich het afgelopen jaar voorbereid op aardbevingen met een kracht van 5 op de schaal van Richter. Want ook al wordt er besloten om minder gas te gaan winnen, voorlopig blijft het risico op zwaardere bevingen bestaan.

In het 'Incidentbestrijdingsplan aardbevingen' (.pdf) schrijven de hulpdiensten dat ze in het geval van zo'n zware beving rekening houden met onder meer slachtoffers onder het puin, schade aan dijken, beschadigde leidingen en maatschappelijke onrust.

De Veiligheidsregio Groningen, waarin de hulpdiensten samenwerken, heeft het scenario opgesteld omdat het Staatstoezicht op de Mijnen een jaar geleden waarschuwde dat de bevingen zwaarder kunnen worden.

Maximale sterkte

Tot die tijd werd gedacht dat de aardbevingen als gevolg van gaswinning maximaal 3,9 op de schaal van Richter zouden kunnen worden. Maar volgens het Staatstoezicht is er een kans van 7 procent per jaar dat een beving zwaarder zal zijn, met een maximale sterkte van 5 op de schaal van Richter.

Het bestrijdingsplan beschrijft hoe de betrokken organisaties zich in gezamenlijkheid voorbereiden op de hulpverlening na een zware aardbeving. In het hoofdstuk 'Hulpverlening ter plaatse' staat bijvoorbeeld:

"De daadwerkelijke hulpverlening in het gebied bestaat uit het redden van slachtoffers, eventueel bergen van overledenen, blussen van branden, stutten van gebouwen, herstellen van de openbare orde, afdichten van gesprongen leidingen enzovoort."

Ook gaat het over mogelijke schade aan wegen, installaties, de drinkwatervoorziening, uitval van telecommunicatie en natuurlijk hoe dit zo snel mogelijk hersteld moet worden.

Een van de onderzoeken die minister Kamp van Economische Zaken heeft laten doen, gaat over die maximale kracht van de bevingen. Als uit dat onderzoek blijkt dat de bevingen minder zwaar of juist zwaarder dan 5 kunnen worden, zal het scenario van de hulpdiensten daarop worden aangepast.

Onafhankelijk

Waarnemend burgemeester Ruud Vreeman van Groningen zegt dat de Veiligheidsregio naast dit bestrijdingsplan nog de mogelijkheid moet hebben zelf meer expertise op te bouwen over aardbevingen.

"We moeten zelf een onafhankelijk oordeel kunnen vormen. Er komen nu allerlei onderzoeken aan van de NAM en de rijksoverheid. De Veiligheidsregio moet z'n eigen oordeel kunnen vormen, wij moeten het vertrouwen van onze regio houden, van onze burgers."

Het kabinet beslist mogelijk morgen over de toekomst van de gaswinning. Ook worden dan alle onderzoeken en het winningsplan van de NAM openbaar gemaakt.

Vragen of reacties? Mail de makers: Reinalda.Start@nos.nl, Heleen.Ekker@nos.nl

STER reclame