Bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) hebben zich sinds 2000 31 bakkers gemeld die asbestkanker hebben gekregen. Dat meldt het VARA-programma Zembla, dat vorige week met een uitzending over asbest in broodovens kwam. Drie van de betrokken bakkers hebben aan het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) gemeld dat zij in bakkerijen zeker aan asbest zijn blootgesteld.

De bakkers deden in totaal 38 meldingen. Sommige bakkers deden meer dan één melding omdat ze in verschillende bakkerijen gewerkt hebben en niet weten waar ze mogelijk blootgesteld zijn geweest aan asbest en misschien asbestkanker hebben opgelopen.

Bakkersland

Zembla onthulde dat de afgelopen twee jaar bij bakkerijconcern Bakkersland in drie van de zestien ovens asbest is vrijgekomen. Minstens één keer werd een partij brood vanwege asbest uit de handel gehaald.

In de uitzending vertelde een voormalig ovenist van Bakkersland dat hij asbestkanker had gekregen. Volgens Zembla blijkt nu uit de cijfers van IAS dat er waarschijnlijk veel meer bakkers zijn die kanker hebben opgelopen doordat asbest is vrijgekomen uit verouderde broodovens.

Het IAS benadrukt dat op basis van de beschikbare informatie niet geconcludeerd kan worden dat in de broodindustrie of bakkerijsector relatief veel asbestslachtoffers zijn. Daarvoor zou een vergelijking gemaakt moeten worden met andere sectoren. Ook wijst het IAS erop dat mensen die aan asbest zijn blootgesteld vaak pas tientallen jaren later ziek worden.

Snel saneren

In een reactie op de uitzending van vorige week stelde Bakkersland dat er nooit brood met asbestdeeltjes in de winkels terecht is gekomen. Ook zouden de werknemers geen enkel gevaar hebben gelopen. Zembla betwijfelt dat laatste en voert Gert van der Laan op, klinisch arbeidsgeneeskundige van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten van het AMC.

Naar aanleiding van de cijfers zegt hij: "Duidelijk is dat bakkers bij het werk met verouderde ovens asbest kunnen inademen. Als er al zichtbare asbestverontreiniging op het brood voorkomt, dan komen ook veel onzichtbare vezels in de lucht vrij. En bij het inspannend werk in de hitte van een bakkerij is het ademminuutvolume veel hoger dan normaal, waardoor meer deeltjes per minuut worden ingeademd."

Van der Laan heeft tegen Zembla gezegd dat de verouderde broodovens versneld moeten worden gesaneerd.

STER reclame