Een groot aantal psychiaters weigert sinds dit jaar mensen te keuren voor het rijbewijs, omdat ze het nieuwe tarief daarvoor te laag vinden. Daardoor dreigen mensen niet op tijd hun rijbewijs te kunnen verlengen, waarschuwt het CBR.

Jaarlijks verwijst het CBR zo'n achtduizend mensen door naar een psychiater voor een keuring. Meestal gaat het om mensen die zijn gepakt met alcohol- of drugs op achter het stuur. Zij kunnen hun rijbewijs pas verlengen als ze door de specialist zijn goedgekeurd.

Dit jaar krijgen specialisten minder geld voor zo'n keuring dan voorheen. Vorig jaar kregen zij 243,80 euro per keuring. Nu levert een standaardkeuring van een kwartier 78,05 euro op; duurt de keuring langer dan komt er 39,02 euro per kwartier bij. Veel specialisten vinden het nieuwe bedrag te laag en geven aan dat ze tegen dat tarief geen keuringen kunnen uitvoeren.

Wachtlijsten

Nu ontstaan wachtlijsten voor de keuringen, zegt het CBR, waardoor mensen het risico lopen dat ze hun rijbewijs niet op tijd kunnen verlengen. Als dat gebeurt mogen ze de weg niet op.

Het CBR kan weinig doen, omdat het niet over de tarieven gaat. De instantie vraagt de Nederlandse Zorgautoriteit, die de tarieven vaststelt, en de Orde van Medisch Specialisten om actie te ondernemen.

Voorlopig vraagt het CBR aan specialisten die nog wel keuren om extra keuringen uit te voeren.

Oplossen

Minister Schultz van Verkeer hoopt dat het conflict snel opgelost worden en dat de partijen snel om tafel gaan zitten. "Ik betreur dat anderen er last van hebben", zegt Schultz.

Minister Schippers van Volksgezondheid zegt dat het kabinet het probleem niet kan oplossen, omdat een onafhankelijke instantie de tarieven voor de psychiaters vaststelt. Ze hoopt dat de partijen rond de tafel gaan zitten. "Maar ik kan er niets aan doen", aldus Schippers.

STER reclame