De raad van toezicht van zorginstelling Humanitas DMH is in de fout gegaan door achter de rug van het bestuur een interim-bestuurder aan te stellen die bijna een ton voor een maand werk declareerde. Dat heeft de onafhankelijke governancecommissie gezondheidszorg geoordeeld, schrijft de Volkskrant.

Het nieuws over de beloning van de interim-bestuurder kwam in september naar buiten. De krant had via Publeaks inzage gekregen in de declaraties.

Code

De Wet Normering Topinkomens schrijft geen maximumbeloning voor zorgbestuurders voor die korter dan zes maanden worden ingehuurd. De governancecommissie kijkt echter niet naar de wet maar naar de governancecode voor goed bestuur, die ook getekend is door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Humanitas DMH is daarbij aangesloten.

In de uitspraak van de commissie, die nog niet openbaar is, staat over het bedrag dat de interimbestuurder kreeg dat het "geen maatschappelijk passende beloning in de zin van de code" is. Het "ligt niet voor de hand", stelt de commissie, dat bij een vergoeding van 2000 euro per dag, overwerk ook nog 250 euro per uur oplevert.

Moreel

Twee ex-bestuurders van Humanitas DMH hadden de zaak aangespannen. Zij werden geschorst door de raad van toezicht nadat ze te weten waren gekomen over de aanstelling en beloning, en de ondernemingsraad en de cliëntenraad hadden geïnformeerd.

De raad van toezicht moest zelf later ook opstappen. Er zijn inmiddels nieuwe toezichthouders. Voorzitter Aart Bogerd zegt in de Volkskrant: "Er is heel duidelijk gemaakt dat het in de zorg niet alleen gaat om regels, maar ook om de vraag wat moreel verantwoord is."

STER reclame