In China is 3,3 miljoen hectare landbouwgrond zo ernstig vervuild, dat er geen gewassen meer op verbouwd kunnen worden. Dat heeft de Chinese onderminister van Landbouw toegegeven.

Volgens hem is een gebied zo groot als België vervuild door de snelle groei van fabrieken en verstedelijking. Als voorbeeld wordt de rijst in winkels in de stad Guangzhou, niet ver van Hongkong, gegeven. Daarin zat een veel te hoge concentratie cadmium. De rijst was verbouwd in de provincie Henan waar veel metaalbedrijven staan.

Aanpak

Volgens de onderminister wil de regering veel geld steken in projecten om vervuilde grond weer geschikt te maken voor landbouw. Ook wil Peking voorkomen dat er gif in ondergrondse watervoorraden terechtkomt.

De Chinese regering wil zeker 120 miljoen hectare land reserveren voor landbouw. De sanering van vervuilde grond maakt deel uit van dat beleid. Onderzoekers vermoeden dat mogelijk 70 procent van het Chinese landbouwareaal is vervuild.

STER reclame