NOS Nieuws Binnenland Aangepast

Dreigend lerarentekort basisschool

Steeds meer basisscholen komen in de problemen door het dreigende tekort aan personeel. De komende jaren gaan veel oudere docenten met pensioen, waardoor er gaten vallen.

Vakbond CNV Onderwijs waarschuwt al jaren voor de problemen, die volgens de bond worden veroorzaakt door de bezuinigingen op het onderwijs. "Op dit moment zijn er door de krimp minder leraren nodig", zegt Joany Krijt van het CNV, "maar als je geen nieuwe instroom hebt, is er in 2017 gegarandeerd een tekort van 2000 docenten". Dan gaan veel leraren met pensioen.

Doordat er nu weinig werk is, zijn er minder studenten op de pabo's en laten afgestudeerde docenten zich massaal omscholen. Maar ook in 2014 vertrekken weer veel docenten uit het primair onderwijs.

1500 nieuwe banen

CNV Onderwijs denkt dat het probleem grotendeels op te lossen is door oudere docenten vervroegd te laten uitstromen. In plaats daarvan moeten ze nu langer doorwerken en op het moment dat ze weggaan, zijn jonge docenten omgeschoold, omdat zij jaren geen uitzicht hadden op een baan.

Scholen moeten de kans krijgen nu al jonge mensen aan te nemen, om het massale vertrek de komende jaren te kunnen opvangen. CNV Onderwijs wil de komende jaren 1500 banen creëren. De overheid moet daarvoor geld op tafel leggen.

In de afgelopen jaren zijn 10.000 banen verdwenen. Krijt verwacht dat er de komende jaren nog eens 3000 verdwijnen. Volgens haar heeft een dergelijke situatie zich nog niet eerder voorgedaan.

Dekker

Een woordvoerder van staatssecretaris Dekker van Onderwijs zegt dat in recente politieke akkoorden geld is vrijgemaakt om het lerarentekort aan te pakken. Zo is er voor dit jaar eenmalig 150 miljoen euro uitgetrokken om in 2014 3000 jonge leraren aan het werk te helpen of te houden.

In 2015 en 2016 is 80 miljoen euro beschikbaar. Dat geld is bestemd voor verbetering van de kwaliteit van leerkrachten en schoolleiders. Bovendien is er volgens de woordvoerder van de bewindsman bij het Herfstakkoord in oktober structureel 600 miljoen euro afgesproken voor de hele onderwijssector.

STER reclame