In zijn eerste kersttoespraak heeft koning Willem-Alexander het thema verbinding centraal gesteld. Hij zei dat mensen door verbindingen aan te gaan samen een kracht kunnen ontwikkelen die bergen kan verzetten.

De koning hield zijn kersttoespraak in een huiselijke sfeer. Hij zat op een stoel bij een brandende open haard, in een kamer met portretten van zijn drie dochters, en foto's van zijn ouders en van Máxima.

Anders dan zijn moeder soms deed, gebruikte koning Willem-Alexander de kersttoespraak niet om zijn zorg uit te spreken over maatschappelijke ontwikkelingen. Hij verwees wel naar de gevolgen die veel mensen ondervinden van de economische crisis, en naar het leed dat mensen elders op de wereld treft als gevolg van natuurgeweld, honger, haat en terreur.

Dichtbij

Koning Willem-Alexander noemde Kerstmis het feest van de verwachting van vrede op aarde. Volgens hem begint die vrede heel dichtbij: thuis, in de straat, in de buurt, op de club, in eigen dorp of stad. Ieder kan volgens hem bijdragen aan vrede door verbindingen te zoeken.

Hij noemde voorbeelden, zoals "gastouders die hun huis openstellen voor kinderen die in de knel zitten. Buddies die zich bekommeren om mensen met een ernstige ziekte. Innovatieve ondernemers die een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen en daarnaar handelen. Buurtbewoners die niet afwachten, maar samen naar oplossingen zoeken bij het verbeteren van hun woonomgeving."

Onvergetelijk

Om het wezenlijke belang van het aangaan van relaties te onderstrepen, haalde de koning een Afrikaans spreekwoord aan: "Mensen zijn mensen door andere mensen".

Aan het slot van zijn toespraak herinnerde Willem-Alexander aan 30 april, de dag van de troonswisseling. Volgens hem werd die dag iets voelbaar van de gezamenlijke kracht die ontstaat als mensen verbindingen aangaan. "Voor velen, en ook voor mij, was dat een onvergetelijke ervaring. In die geest mogen we het jaar dat voor ons ligt met vertrouwen tegemoet zien. Er is veel en mooi werk te doen."

STER reclame