Pensioenen oneerlijk voor jongeren

tijd van publicatie Aangepast

De huidige pensioenregeling benadeelt jongeren en dat ondermijnt het draagvlak voor het pensioensysteem. Dat schrijft het Centraal Planbureau in een rapport. Een jongere betaalt te veel premie voor het pensioen dat daar tegenover staat, een oudere te weinig.

De redenen waarom het systeem ooit zo is bedacht "gaan niet helemaal meer op en dat kan er toe leiden dat het draagvlak voor solidariteit en voor deelname aan de pensioenregeling afneemt", schrijft het CPB in de rapportage "Voor- en nadelen van de doorsneesystematiek".

Subsidie

In Nederland betalen de jongeren mee aan de pensioenopbouw van oudere generaties, maar wanneer ze zelf ouder zijn krijgen zij weer "subsidie" van de generaties die dan jong zijn.

Dat systeem is ontstaan in een tijd dat iedereen bij dezelfde baas werkte en dus eerst te veel betaalde, maar daarna ook ontving. Het CPB constateert dat dat nu is veranderd.

Zzp'ers

In de praktijk wisselen jongeren nu veel vaker van baan en dus van pensioenfonds. Jongeren profiteren nu veel minder van het systeem. Als een jongere op latere leeftijd zzp'er wordt en helemaal niet meer bij een pensioenfonds is aangesloten, heeft hij relatief veel betaald voor zijn opgebouwde pensioen.

Volgens het CPB kan een werknemer die tot zijn veertigste bij een pensioenfonds zit, maar daarna zelfstandig verder gaat al gauw een derde te weinig pensioen ontvangen voor de premie die hij heeft betaald. Een deelnemer die juist na z'n veertigste begint in een fonds ontvangt gemiddeld een subsidie op de ingelegde premies van bijna twintig procent.

100 miljard

Een ander systeem kan zelfs leiden tot een acht procent hoger pensioen. Maar de kosten van de verandering zijn ook enorm. Met name de generatie rond de veertig heeft jarenlang te veel betaald en zou dan niet meer ontvangen van de jongere generatie.

De rekening zou volgens het CPB kunnen oplopen tot 100 miljard euro.

STER reclame