Het is dinsdagavond heel spannend geweest rond het woonakkoord. Minister Blok voor Wonen bevestigt dat er topoverleg is geweest, waarin gezegd is dat er iets moest gebeuren om PvdA-senator Duivesteijn mee te krijgen.

De Telegraaf schrijft vandaag dat het kabinet langs de rand van de afgrond is gegaan. Als het woonakkoord niet door de Eerste Kamer was gekomen, waren ook het herfstakkoord en het pensioenakkoord van tafel gegaan.

Rode lap

De krant sprak met hoofdrolspelers uit de partijen die het woonakkoord sloten: de coalitiepartijen VVD en PvdA en de meewerkende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP.

Volgens verschillende bronnen had PvdA-leider Samsom geen grip op Duivesteijn, die dreigde het akkoord te torpederen. Een fractieleider zei dat Samsom bij de senator als een rode lap op een stier werkte.

Dat leidde ertoe dat er dinsdag twee topoverleggen zijn geweest op de kamer van VVD-fractievoorzitter Zijlstra. Daarbij waren onder anderen Blok, premier Rutte en de fractieleiders Pechtold (D66), Slob (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aanwezig.

Toneelstukje

Blok beaamt dat er rond het debat over het woonakkoord in de Eerste Kamer "een heel aantal gesprekken is geweest waarin ik heb gezegd: er moet wat gebeuren. Dus dinsdagavond ook, ja."

Het was volgens hem geen gesprek met de vuist op tafel. "Maar het was natuurlijk wel duidelijk dat de belangen heel groot waren."

Op de vraag of hij gedacht heeft dat het kwartje ook de andere kant op had kunnen vallen, zegt hij: "Natuurlijk, het was heel belangrijk en heel spannend, het was geen toneelstukje."

Minister Plasterk zei gisteren dat hij heeft gevreesd voor het voortbestaan van het kabinet. "Mijn indruk was dat het er dinsdagavond echt om heeft gespannen."

STER reclame