Staatssecretaris Teeven moet de asielaanvragen van homoseksuele asielzoekers anders gaan beoordelen. Dat heeft de Raad van State bepaald.

Aanleiding voor de uitspraak was de zaak van drie homoseksuele mannen uit Senegal, Oeganda en Sierra Leone. De drie kregen hier geen verblijfsvergunning, maar gingen in beroep omdat ze thuis gevaar zouden lopen.

De Raad heeft nu beslist dat Teeven meer rekening moet houden met de geaardheid van de asielzoekers. Als homo-, bi- of transseksuele vreemdelingen een asielaanvraag indienen, moet onder meer worden gekeken of niet-traditionele relaties strafbaar zijn in het land van herkomst.

Verder moet Teeven laten meewegen in hoeverre iemand invulling geeft aan zijn homoseksualiteit en of vreemdelingen in hun thuisland bescherming van de overheid kunnen vragen.

Geheim

Nu kunnen asielaanvragen van homoseksuelen worden geweigerd als zij in hun thuisland aan vervolging kunnen ontkomen, bijvoorbeeld door hun geaardheid geheim te houden of zich "terughoudend" te gedragen.

De Raad van State vindt dat Teeven dat niet langer van vreemdelingen mag vragen. Vorige maand bepaalde het Europese Hof al dat EU-lidstaten niet van asielzoekers mogen verwachten dat ze hun geaardheid verbergen.

STER reclame