PvdA-senator Adri Duivesteijn heeft volgens de Woonbond niets binnengehaald in het debat over het woonakkoord. "Wat hij heeft bereikt, is minimaal. Ik had er meer van verwacht", zegt directeur Paping. De Woonbond behartigt de belangen van huurders.

Paping vindt het slecht dat Duivesteijn toch voor het woonakkoord heeft gestemd en dat het plan van minister Blok nu wordt uitgevoerd.

'Hogere huren'

Blok komt met een verhuurdersheffing die woningcorporaties moeten betalen. De Woonbond verwacht dat corporaties in reactie daarop de huren flink zullen verhogen en minder zullen investeren in onderhoud van hun huizen.

De toezegging dat er een investeringsfonds wordt opgericht, is een loze belofte, zegt Paping, omdat er volgens hem helemaal geen geld in het fonds komt.

Wel is de Woonbond-directeur er blij mee dat het onderwerp 'verhuurdersheffing' nu in Nederland op de agenda is gezet. "De discussie zal de komende tijd wel doorgaan, dus misschien kan de heffing over twee of drie jaar alsnog van tafel."

Aedes

De koepel van woningcorporaties, Aedes, zegt de verhuurdersheffing al langer als een voldongen feit te hebben beschouwd. Aedes blijft net als de Woonbond tegen de heffing en is het met de bond eens dat er daardoor minder geld overblijft voor investeringen.

Maar Aedes zegt blij te zijn met de afspraken die de organisatie met het kabinet heeft gemaakt over extra investeringen voor energiezuiniger woningen. Daarvoor wordt 400 miljoen euro uitgetrokken.

"En een ander lichtpuntje is dat de evaluatie van het akkoord nu naar voren wordt gehaald", zegt een woordvoerder van Aedes.

STER reclame