De verhuurdersheffing die het kabinet wil invoeren, moet een tijdelijk karakter krijgen. Dat heeft PvdA-senator Duivesteijn gezegd in de Eerste Kamer. Hij overweegt een motie daarover in te dienen. De stem van de PvdA is cruciaal voor het kabinet.

Als het aan Duivesteijn ligt, loopt de verhuurdersheffing op 31 december 2016 af, en volgt er een evaluatie. Ook wil hij dat een substantieel deel van de opbrengst van de heffing weer geïnvesteerd wordt in de sector.

Geen principieel bezwaar

De PvdA-senator is kritisch over de bestaande kabinetsplannen voor de woonsector, die hij een opsomming van maatregelen noemt. "Van een fundamentele hervorming is geen sprake."

Hij heeft ook geen principieel bezwaar tegen een verhuurdersheffing. "Maar het moet wel passen in een breedgedragen visie." De PvdA'er hoopt met minister Blok tot een "synthese" te komen.

Als de PvdA'er tegenstemt, is er geen steun voor het woonakkoord. Het woonakkoord hebben VVD en PvdA met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP gesloten.

Schatkist

Woordvoerder Duivesteijn uit al lange tijd kritiek op de verhuurdersheffing, een belangrijk onderdeel van het woonakkoord. Woningcorporaties moeten een heffing betalen die oploopt tot 1,7 miljard in 2017.

Minister Blok reageert vanavond en dan moet duidelijk worden of het kabinet bereid is Duivesteijn tegemoet te komen.

STER reclame