In de coalitie en tussen de regeringspartijen en oppositie, zijn oplopende spanningen over het woonakkoord. Daardoor zal er morgen vrijwel zeker geen akkoord worden gesloten over de pensioenen, zoals werd gehoopt.

"Het pensioenakkoord lijkt voorlopig niet haalbaar", zegt politiek verslaggever Ron Fresen.

Blok

PvdA-senator Adri Duivesteijn heeft grote problemen met de heffing van 1,7 miljard euro voor de woningcorporaties. Hij vindt dat de corporaties te weinig geld overhouden om te investeren in nieuwe woningen en verbetering van wijken.

VVD-minister Blok voelt er niets voor de verhuurderheffing aan te passen. Dinsdag debatteert de Eerste Kamer met Blok over zijn plannen en wordt er gestemd. Als Duivesteijn tegenstemt, is er geen meerderheid en is er geen woonakkoord.

Volgens Fresen willen alle partijen dinsdag afwachten. Voor die tijd verwacht hij niet dat er afspraken gemaakt kunnen worden. "Partijen zullen druk gaan uitoefenen op de PvdA en op Duivesteijn."

STER reclame