"Bussemaker terug naar tekentafel"

Aangepast

Minister Bussemaker van Onderwijs moet "terug naar de tekentafel" om haar voorstel voor een leenstelsel voor studenten in het hoger onderwijs aan te passen.

Dat zei D66-Kamerlid Van Meenen in een debat met minister Bussemaker over haar plan om de basisbeurs om te zetten in een lening. Hij zei dat zijn partij niet principieel tegen een leenstelsel is, maar dat hij niet zal instemmen met het voorstel dat nu op tafel ligt.

"Geen knip"

Belangrijk bezwaar is "de knip" die Bussemaker wil maken: ze wil het leenstelsel volgend studiejaar invoeren voor studenten die aan een masterstudie beginnen en een jaar later ook voor nieuwe bachelorstudenten. Dat werkt volgens Van Meenen onduidelijkheid in de hand.

D66 wil dat een nieuw leenstelsel in één keer voor alle studenten wordt ingevoerd in september 2015 en niet al in het aankomende studiejaar.

Aanvullende beurs

GroenLinks is het daarmee eens. Ook deze partij is niet tegen een leenstelsel, maar wel tegen het nu voorgestelde plan.

Kamerlid Klaver zei dat de verschillen tussen arm en rijk te groot worden. De minister moet wat hem betreft met een beter en rechtvaardiger plan komen, met daarin bijvoorbeeld een hogere aanvullende beurs voor arme studenten en behoud van de ov-jaarkaart.

Eerste Kamer

"Dit wordt een klucht", zei SP-Kamerlid Van Dijk. Volgens hem was na de inbreng van D66 en GroenLinks al duidelijk dat het voorstel van Bussemaker onvoldoende steun krijgt in de Eerste Kamer.

Tot nu toe zijn alleen de regeringspartijen VVD en PvdA voor. Dat is voldoende voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar in de senaat is steun van oppositiepartijen als D66 en GroenLinks nodig.

Jaar uitstel

De SGP vindt met D66 en de ChristenUnie dat de invoering van het leenstelsel een jaar moet worden uitgesteld. Dat geeft volgens Kamerlid Bisschop lucht om eventuele weeffouten te voorkomen.

PvdA-Kamerlid Mohandis zei het voorstel voor een jaar uitstel sympathiek te vinden en hier ruimte voor te willen laten.

Van tafel

De SP, het CDA en de ChristenUnie willen dat het leenstelsel helemaal van tafel gaat. En ook de PVV is kritisch. Die partij zei alleen akkoord te gaan als Bussemaker bereid is de studiefinanciering voor de bachelorfase in stand te houden.