Een Huis voor Klokkenluiders is een stap dichterbij gekomen. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer gaat akkoord met een initiatiefwet daarover. De wet is ingediend door SP, PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en 50Plus.

Kern van de wet is dat mensen ernstige maatschappelijke misstanden moeten kunnen melden en dat ze moeten worden beschermd tegen mogelijke sancties.

Het is de bedoeling dat het Huis voor Klokkenluiders wordt ondergebracht bij de Nationale ombudsman. Het Huis moet onafhankelijk onderzoek gaan doen, met concrete aanbevelingen komen en de klokkenluider beschermen.

Grondwet

Minister Plasterk, die in de Kamer als adviseur optrad, vindt het initiatief op zichzelf sympathiek. Maar volgens hem is het in strijd met de grondwet dat de Nationale ombudsman zich ook gaat bemoeien met het bedrijfsleven. Ook VVD en CDA denken dat het Huis voor Klokkenluiders beter een apart zelfstandig bestuursorgaan kan worden, in plaats van te worden ondergebracht bij de ombudsman.

De stemming in de Tweede Kamer is volgende week. Als de wet daar is aangenomen, moet ook de Eerste Kamer er nog over stemmen.

STER reclame