Drinkwaterbedrijf Vitens stopt de samenwerking met het Israëlische waterleidingbedrijf Mekorot. Een samenwerking zou te moeilijk zijn vanwege het conflict tussen Israël en de Palestijnen.

Het Nederlandse bedrijf zegt dat dat te hebben besloten na overleg met het onder meer het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie zegt in dat overleg alleen het Nederlandse beleid te hebben uitgelegd.

"Vitens hecht groot belang aan integriteit en houdt zich aan (inter)nationale wet- en regelgeving", meldt Vitens. "Na overleg met betrokken partijen kwam het bedrijf tot het inzicht dat het uiterst moeilijk wordt mogelijk toekomstige projecten in gezamenlijkheid uit te werken, aangezien deze niet los kunnen worden gezien van de politieke context."

Een bezoek van minister Ploumen aan Mekorot werd afgelopen weekend op het laatste moment afgezegd. Mekorot zorgt ook voor drinkwater in de Israëlische nederzettingen in de bezette gebieden en zou daarbij Palestijnse belangen veronachtzamen.

STER reclame