De Tweede Kamer moet in actie komen om volle klassen op scholen tegen te gaan. Dat zeggen leraren, verenigd in Leraren in actie, LIA. Ze bieden vandaag een petitie aan in de Tweede Kamer tegen volle klassen.

Er zijn meer dan 46.000 handtekeningen binnengehaald voor een burgerinitiatief. Dat is genoeg om het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te zetten; daarvoor zijn 40.000 handtekeningen nodig.

De leraren willen dat het maximumaantal leerlingen per klas al met ingang van volgend schooljaar teruggaat naar 28. Gisteravond maakte staatssecretaris Dekker bekend dat de gemiddelde klassengrootte dit jaar iets is toegenomen.

Grotere klassen

Gemiddeld zitten er dit jaar 23,3 leerlingen in een klas. Vorig jaar was dat 22,8. Zo'n 6 procent van de groepen in het basisonderwijs telt meer dan dertig leerlingen. Het zijn vooral grote scholen die grote groepen vormen.

Voor het eerst is ook de grootte van de klassen in het voortgezet onderwijs onderzocht. Op het vmbo zitten gemiddeld 21 leerlingen in de klas, op het havo 27. Volgens staatssecretaris Dekker is er nu geen aanleiding tot maatregelen.

Dekker: "Scholen krijgen voldoende geld om groepen van acceptabele omvang te kunnen samenstellen en slagen daar over het algemeen ook goed in. Ik realiseer me dat dit soms scherpe budgettaire keuzes vraagt. De komende tijd krijgen scholen wat ruimere financiële armslag. Daarmee komen er meer mogelijkheden om de werkdruk aanvaardbaar te houden en alle leerlingen de aandacht te blijven geven die zij verdienen."

STER reclame